AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CAP MADRID

TERMES GENERALS D'ÚS DE www.cap-madrid.com

L'accés als continguts de les seccions de la nostra web, es farà d'acord amb la política que estableixi l'entitat. Així mateix CAP-MADRID podrà modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la informació continguda en el lloc Web, de manera que l'entitat no es responsabilitza que aquesta informació estigui actualitzada.
RESPONSABILITAT DE CAP-MADRID
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
CAP-MADRID no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. CAP-MADRID no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
Per tant L'usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l'accés i la utilització del portal, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
En virtut de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir serà d'aplicació la legislació espanyola. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-CAP-MADRID el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CAP-MADRID és propietari i / o llicenciatari, de tota la informació continguda en aquest portal, del seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codis fonts, marques i logotips, estant protegits conforme al que disposa la Llei de Propietat intel·lectual, i, en la Llei de Marques.
La seva posada a disposició i ús, no suposa, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'ús a favor de l'Usuari, de manera que tota reproducció, còpia, distribució total o parcial, o, comercialització, requerirà l'autorització prèvia i escrita de CAP-MADRID, reservant l'entitat, en cas d'ús indegut de la pàgina web, el dret a exercitar totes les accions legals que siguin necessàries per a la restitució dels danys i perjudicis causats, així mateix l'usuari s'obliga a indemnitzar a la entitat per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l'ús d'aquesta web, infringint aquestes condicions generals i / o la legalitat vigent.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Donat el caràcter personal de les dades facilitades, CAP-MADRID es compromet a tractar amb estricta confidencialitat guardant el secret degut, a
aquest efecte, l'entitat ha elaborat i implantat un Document de Seguretat de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Per a la correcta prestació dels serveis oferts porCAP-MADRID, cal que l'usuari contesti a totes i cadascuna de les preguntes que apareixen en els formularis presents en la nostra pàgina web.
Les seves dades personals seran tractades amb estricta confidencialitat, podent exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'entitat a l'adreça postal indicada
L'usuari declara, per al supòsit que faciliti dades de caràcter personal de tercers, comptar amb el consentiment exprés dels mateix informant a aquests tercers, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de CAP-MADRID.
El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sol·licitats tindran com a finalitat més del manteniment, la gestió i administració de la relació contractual que si escau es pogués entaular, l'enviament d'informació comercial relativa a productes i serveis oferts actualment i en el futur per CAP-MADRID aquesta informació inclou comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
Mitjançant l'acceptació d'aquesta política, Vè. Autoritza i consenteix la cessió de les seves dades personals a altres entitats (entitats bancàries, companyies d'assegurances, empreses de transport, etc.) únicament i exclusivament quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat .
Transcorregut el termini de trenta dies des de l'acceptació d'aquestes condicions sense rebre negativa fefaent de la seva part, a l'ús de les seves dades per a la remissió de comunicacions comercials a través de procediments electrònics, entendrem que consenteix el tractament, sense perjudici del seu dret a procedir a la revocació del mateix en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'entitat a l'adreça postal indicada.

LINKS, BÀNERS

La inclusió al portal www.cap-madrid.com de links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que CAP-MADRID recomani i / o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable del contingut dels mateixos.

COOKIES

En ocasions és possible que utilitzem una tecnologia anomenada "cookies" per tal que proporcionem una sèrie de continguts i / o serveis de manera personalitzada. Una "cookie" és un
petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació Web de l'usuari.
Al seu torn, aquest element pot emmagatzemar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari de manera que li puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l'usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació que desitja, rebre un avís abans d'acceptar qualsevol "cookie".
Les dades que seran emmagatzemats en cada "cookie" són els següents: data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web, disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web i elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

ÚS DEL FÒRUM

L'usuari accepta totes les lleis i normes dels fòrums i es compromet a no utilitzar llenguatge prohibit en el mateix, així com el publicar anuncis en els fòrums. CAP MADRID es reserva el dret a excloure qualsevol usuari d'un fòrum si no compleix les normes del fòrum.