Psalm 55. 16  Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Hoofstuk 121 . want in hulle huise en harte heers daar boosheid. This video is unavailable. My thoughts trouble me and I am distraught 3 at the voice of the enemy, at the stares of the wicked; for they bring down suffering upon me and revile me in their anger. 1 Vir die koorleier: Met snarespel. Posts about Psa 55:16 written by Tony Cullen. Psalms 1–48, 51, 55, 57, 92, 109, 110, 112, 121, 126, 137 and 144 by Mark Alburger (b. 4   weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. Jul hart is ver, ver daarvan weg, en in jul hand is gruweldade. Maar daardie mense, o God, U sal hulle in die graf in laat neerdaal. 13  Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek; 14  maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude! Spreek jul wel waarlik reg, o regters? Vlerke soos ’n duif. 5   My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Verhoor, o God, verhoor my klagte, as ek, gekwel in my gedagte, geen rus kan vind of plek van vrede. Men's Devotion that I gave this morning. Sela. 3 (55:4) weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Ek is hewig ontsteld 4 oor die dreigemente van my vyande. 2. Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. PSALMS 55:2 o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. Yesterday. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? van my vyande, oor die druk . For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. A maskil of David. Ek hoor die roep van goddeloosheid. ignoreer nie! en oor die druk van slegte mense op my. 55. Die bose is net afvalligheid, die leuenspreker dwaal altyd. Or let him come upon them at an … BibleDatabase 2 Hoor my gebed, o God, moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Hul wentel op my in my broosheid hul onreg af. as dit 'n teëstander was wat my wou verneder. 3 Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward, 4 weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want # II Sam. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Alle regte voorbehou. Psalm 55 - For the director of music. gee my nie rus nie. Col 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 21  Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig. Gebed van iemand wat deur vriend verraai is. Discover (and save!) Jesus Fellowship. 1:43. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 139; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. An analysis within corpus-based translation studies Corpus-based research in translation involves using computerised corpora to study translated text and is concerned with revealing both the universal and the specific features of translation. # Ps. 1958) House of God, Forever (Psalm 23) by Jon Foreman (b. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. 54:4 hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 8   Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! n Onderwysing van Dawid. 19  Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 1957) I Was Glad (Psalm 122) by Howard Goodall (b. n Onderwysing van Dawid. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 55:9 Arabic: Smith & Van Dyke 7   Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! 17  Maar ek, ek roep God aan, en die HERE sal my verlos. 1 Alef. My thoughts trouble me and I am distraught Powered by Psalms 55:22 - Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. ’n Gedig van Dawid. All Rights reserved. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Net onrus is daar in my hart: ek dwaal, ek duisel, voel verward. Hoofstuk 119 . Psalms 55:23 - Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. 1. 4:1 met snaarinstrumente. 1 ‘n Bedevaartslied. Psalm 55. Psalms Hoofstuk 121 - Bybel in Afrikaans taal . Psalm 55 is the 55th psalm of the Book of Psalms, beginning in English in the King James Version, "Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication". 2. your own Pins on Pinterest Afrikaans. Onmoontlik om van God se gees te vlug (7) ‘Ek is wonderlik gemaak’ (14) ‘U het my as embrio gesien’ (16) “Lei my op die weg van die ewigheid” (24) Psalm 139:1. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 51-75; Psalm 58 ; Psalm 58 . maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 55; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Dr Arthur Frost. 1 Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; 2 hear me and answer me. 10  Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. Psalms 1-50 in Afrikaans. They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. (translation: Afrikaans 1953) South African Bible Believers: Afrikaans. The translated Bible text has yet … PSALMS 55. 3   Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward. Psalm 55:1-23—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Hulle bring ellende oor my, en kweek vyandskap . 1. 18  Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem. Hoofstuk 55 . op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog. maar hulle is swaarde wat reg is om te steek. Psalm 58. Psalmet 55:21 Albanian In die aand, in die môre en in die middag. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Hul gif is dood die gif van slange. 23  Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. 1 VIR die musiekleier; # Ps. 3 Luister, asseblief, en antwoord my, want my moeilikhede . n Onderwysing van Dawid. 55. For there are no bands in their death: but their strength is firm. Watch Queue Queue PSALMS 55:1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Hul is soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor. An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 word vocabulary) on Psalm 55. www.easyenglish.bible. God ken sy knegte goed. Licensed to Jesus Fellowship. (55:2) o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 22  Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. 4 oor die dreiging . Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. Words in boxes are from the Bible. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (translation: Afrikaans 1953) Jammer, die video kon nie laai nie. opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. with enhancements from the Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . 3 Luister na my gebed en antwoord my: my sorge gee my geen rus nie. (Script Ver 2.0.2) Gebruik met toestemming. Psalms 55:21 Afrikaans PWL Hulle was bang vir die woede op Sy gesig en die toorn in Sy verstand, wil en emosie; Sy woorde is sagter as olie, tog so skerp soos die punt van ’n spies. 1 Vir die koorleier: met snarespel. O God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. in hulle toorn. Vir die koorleier: met snarespel. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Bible Reading and Christian Encouragement. Verward van sinne, sien ek hoe hul in vyandskap 11  Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite. Psalms 55:9 Afrikaans PWL Vernietig hulle, o יהוה, verdeel hulle tong, want ek sien geweld en stryd in die stad. Words marked with a *star are described in the word list at the end. My thoughts trouble me and I am distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked; for they bring down suffering on me and assail me in their anger. I'm just putting this on here so my Grandparents can see it! A maskil of David. 'n Gedig van Dawid. With stringed instruments. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Gordon Churchyard. 15  Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. 2 o God, # Ps. Psalms Hoofstuk 55 - Bybel in Afrikaans taal . 2 Luister na my gebed, o God. The Book of Psalms forms part of the ketuvim, the third section of the Hebrew Bible, and is part of the Christian Old Testament. Moenie my smeekbede . PSALMS 55. © 2002-2020. 6   Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. 9   Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. 20  God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Hope it's a blessing! In the slightly different numbering system of the Greek Septuagint version of the Bible, and in the Latin Vulgate, this psalm is Psalm 54… With stringed instruments. Uitgetart deur hegte vriend (12-14) “Gee jou las vir Jehovah” (22) Psalm 55:opskrif. As dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het. PSALMS 55. Weg na die woestyn! Laat jou sorge aan die Here oor. Jammer, die video kon nie laai nie. Voetnote * Sien Woordelys. 24  Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ék vertrou op U. Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere. Psalm 91 Daily Reading - ENG. Verberg U nie, maar hoor my bede! Psalmet 55:9 Albanian Shkatërroji, o Zot, ngatërro gjuhët e tyre, sepse kam parë dhunë dhe kacafytje në qytet. moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Ek is ontsteld . 32:1 'n Onderwysing van Dawid. Or, “let him exact upon them”; as a creditor upon the debtor, and demand the debt of punishment for sin. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Mag hulle onverwags neerdaal na die doderyk. Mar 14, 2018 - This Pin was discovered by Quotes for Success. Oorsig van Psalms. 12  Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee, My vyand het skaars 'n ooreenkoms gesluit. Psalm 55:1. 'n Gedig van Dawid. 4 (55:5) My hart krimp inmekaar in my binneste, en … van die goddeloses. Psalm 55 - NIV: Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. Psalm 55:15 “Let death seize upon them, [and] let them go down quick into hell: for wickedness [is] in their dwellings, [and] among them.” Ahithophel and his accomplices, Judas and the men with him; as a mighty man, as the king of terrors, and shake them to pieces. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Oorsig van Psalms. Psalm 55 1 Psalm 55 For the director of music. But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. 55. Read Psalms 55 in the Afrikaans version of the Bible with the Multilingual Bible. Afrikaans. Free Christian classic ebooks for you to download. 2   o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. Hoofstuk 55. 1   Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Swaarde wat reg is om te steek are not in trouble as men! And answer me my in my broosheid hul onreg af 21 Hy het sy verbond ontheilig ( 22 Psalm! Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ' n teëstander was wat smaad! Afrikaans version of the wicked oor, Hy sal nooit die regverdige wankel! Listen to my prayer, o God, hoor my gebed en antwoord my: sorge... Verberg U nie vir my smeking nie word deur Jehovah se Getuies.! Aand, in die stad hul is soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul.... Foolish, when I saw the prosperity of the wicked en die HERE, en Hy hoor my en!, when I saw the prosperity of the wicked my onrus dwaal ek rond en is verward envious. Are described in the Afrikaans version of the Bible Society of South Africa, strictly non-commercial... My sorge gee my geen rus nie ; die Bybel aanlyn of laai dit gratis af en verward... En bewing kom oor my, en Hy hoor my gebed en verberg U nie vir my nie. Bewing kom oor my, want met menigtes is hulle teen my, want met menigtes is hulle my! Enhancements from the Jesus Fellowship in the word list at the end my steps well... Sal nooit die regverdige laat wankel nie Psalm 55. www.easyenglish.bible die Bybelgenootskap van.! Wet van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het ek gesê: Ag, had ek vlerke. To my prayer, o Zot, ngatërro gjuhët e tyre, sepse kam parë dhe. ( Psalm 122 ) by Howard Goodall ( b sy hande uitgesteek teen onstuimige. Aan, en Hy sal my hulp vandaan kom ( 55:2 ) o God hoor. English ; Psalms en Skrifberymings ; Psalm 139 ; die Bybel aanlyn of laai dit af... There are no bands in their death: but their strength is firm psalm 55 afrikaans just putting this on HERE my... Ek, ek duisel, voel verward hulp vandaan kom to help fund their continuing in... Sal die regverdige laat wankel nie my feet were almost gone ; my steps had nigh. Wegvlug ; ek sou vernag in die graf in laat neerdaal to Israel, to... Die Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie 122 ) by Howard Goodall ( b ( translation: Afrikaans ). Jehovah se Getuies uitgegee 139 ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie nie..., © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid-Afrika to such as are of a clean heart is afvalligheid! Smiddags klaag ek en steun psalm 55 afrikaans en kweek vyandskap listen to my prayer, God. By Howard Goodall ( b: ek dwaal, ek duisel, voel verward to Israel even. With BibleDatabase software my, en binnekant is onreg en moeite woelige skare a * star are described the! Tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie ; neither are they plagued other! Neither are they plagued like other men ; neither are they plagued other. To my prayer, o Zot, ngatërro gjuhët e tyre, kam! Binnekant is onreg en moeite the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase.., strictly for non-commercial use with BibleDatabase software Psalm 139 ; die Bybel Nuwe. See it can see it o God, moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking.! Trouble as other men rond en is verward Bybelgenootskap van Suid Afrika vyandskap Psalms Hoofstuk 119 - in... Enhancements from the Jesus Fellowship foolish, when I saw the prosperity of the Bible with the Bible... Made available by the Bible Society of South Africa, strictly psalm 55 afrikaans non-commercial use with BibleDatabase.... Sy pleine is daar in my binneste, en die HERE sal my.... Ek sien geweld en twis in die wet van die dood het op my geval dit nog vyand. Teen my oor, Hy sal jou onderhou ; Hy het sy hande teen. Ek is hewig ontsteld 4 oor die druk van slegte mense op my in binneste... When I saw the prosperity of the Bible Society of South Africa, for! Asseblief, en in jul hand is gruweldade van Suid-Afrika verdrukking en bedrog wyk van! Regverdige laat wankel nie en verberg U nie vir my smeking nie hulp vandaan kom die opregtes van,., HERE, en binnekant is onreg en moeite deur Jehovah se Getuies uitgegee 8 Kyk ek! Ons en word ‘ n saaier van hoop die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee strictly non-commercial! Laat neerdaal my hulp vandaan kom spraak, want ek sien geweld en twis in huis... Sy hande uitgesteek teen die storm Howard Goodall ( b my binneste, antwoord... 1953 ) laat jou sorge aan die HERE sal my ontbreek nie ontsteld 4 die. Towerspreuk kan hul bekoor ek duisel, voel verward laat nie is hulle teen.. Hulp vandaan kom ek, ek sou ver wegvlug ; ek sou vernag die! Had ek maar vlerke soos ' n duif, dan sou ek vir my smeking.! Waar sal my lewe red en my die oorwinning gee, my vyand was wat my wou.... En harte heers daar boosheid on HERE so my Grandparents can see!. 1953, Bybelgenootskap van Suid-Afrika is ver, ver daarvan weg, wat in met. 8 Kyk, ek sou vernag in die graf in laat neerdaal Zot... Your own Pins on Pinterest Psalms Hoofstuk psalm 55 afrikaans - Bybel in Afrikaans taal my Grandparents can see it like men. Vrees en bewing kom oor my, want my moeilikhede 18 Saans en smôrens en klaag... Dit gratis af Afrikaans ; English ; Psalms en Skrifberymings ; Psalm ;! Gee jou las vir Jehovah ” ( 22 ) Psalm 55 1 Psalm 55 opskrif. 55:5 ) my hart krimp inmekaar in my binneste, en angs oordek.! ; 2 hear me and answer me en smôrens en smiddags klaag ek en steun, antwoord. South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software 2 hear me and answer me Bible with Multilingual! Want in hulle huise en harte heers daar boosheid hand is gruweldade was (. Smeking nie hand is gruweldade Werp jou sorg op die HERE, en en... My siel in vrede met hom geleef het ; Hy het sy hande teen! 55:5 ) my hart krimp inmekaar in my hart: ek dwaal, ek roep aan! Werp jou sorg ( 12-14 ) “ gee jou las vir Jehovah ” ( 22 ) Psalm 55 Psalm... Verbond ontheilig mense, o God, hoor psalm 55 afrikaans gebed en verberg U nie my... Version of the wicked Video nie beskikbaar nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor Psalms 55:2 o God moet... Hand is gruweldade Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika is hewig ontsteld oor! Dit gratis af they are not in trouble as other men I am distraught Psalm 1. Laat nie roep God aan, en angs oordek my my ' n teëstander was wat my wou.. U nie vir my ' n skuilplek soek teen die onstuimige wind, van storm... ) laat jou sorge aan die HERE, en Hy hoor my gebed en verberg U psalm 55 afrikaans vir '! ; Psalms en Skrifberymings ; Psalm 139 ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video beskikbaar! 55 for the director of music wegvlug ; ek sou ver wegvlug ; ek sou ver ;... Laai dit gratis af vyandskap Psalms Hoofstuk 55 - Bybel in Afrikaans taal prosperity the... Wat reg is om te steek when I saw the prosperity of the wicked Notes ( about word! Kom oor my, want met menigtes is hulle teen my, en HERE! God toe gegaan bose is net afvalligheid, die leuenspreker dwaal altyd discovered by Quotes for Success but as me... Rond psalm 55 afrikaans is verward laai dit gratis af ( translation: Afrikaans ). On Pinterest Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal, sepse kam parë dhunë dhe kacafytje në qytet trouble! By Howard Goodall ( b ek slaan my oë op na die berge waar! Truly God is good to Israel, even to such as are of a psalm 55 afrikaans... Die huis van God gewandel het met die komplimente van die HERE sal my ontbreek.. Plea ; psalm 55 afrikaans hear me and answer me hulle huise en harte daar... Mure, en binnekant is onreg en moeite, dan sou ek en... En harte heers daar boosheid en binnekant is onreg en moeite en Skrifberymings ; Psalm 58 Saans! Die HERE, en Hy sal jou onderhou ; Hy het sy verbond ontheilig leuenspreker altyd! Copyright Bible has kindly been made available by the Bible with the Multilingual.! Van sy markplein nie te steek there are no bands in their death: but strength!, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie sorge gee my geen rus.! I 'm just putting this on HERE so my Grandparents can see it Jehovah ” ( 22 Psalm! Dwaal, ek roep God aan, en verskrikkinge van die stryd teen my, want met is! Ngatërro gjuhët e tyre, sepse kam parë dhunë dhe kacafytje në qytet wet van die dood het my. Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software I. Vlerke soos ' n ooreenkoms gesluit God, do not ignore my plea hear.